5- ويزای کار+ اقامت انگلستان

 

5- وکیل انگلیسی :
5-1 تنظيم قرارداد هاي بين المللي
5-2 ويزا. مهاجرت. اقامت
5-3 افامت كار و تجارت
5-4 اقامت سرمايه گذاري
5-5 اقامت كار و استخدام
5-6 اقامت با تحصيلات عالي و ارزنده
5-7 اقامت تحصيلي از ابتدايي تا دانشگاه
5-8 اقامت فاميلي
5-9 اقامت بازنشستگاه ٦٠ سال به بالا

كه خويشاوندي در انگليس دارند

MTC arrow مواد چاپخانه
مواد چاپخانه چاپ ارسال به دوست


 برای خرید کالا یا اخذ نمایندگی به آدرس پست الکترونیکی:
 
 مکاتبه نمایید.

ZIP Very fast drying wash especially suitable for small offset use  
KLEENFAST Fast drying Blanket Wash  
SPEED-E Rapid drying Blanket Wash  
REW Fast evaporating Blanket Wash  
ADVANCE High quality general purpose Blanket and Roller Wash  
H-100 Superior general purpose Blanket and Roller Wash  
H-60 General purpose Blanket and Roller Wash  
H-EW Economic Blanket and Roller Wash  
WS-PLUS Economy Blanket and Roller Wash  
WHITE SPIRIT Pure BS Grade White Spirit  
POWAKLEEN Deep cleaning Blanket and Roller Wash  
PROTECTOR Plate Safe Water Miscible Blanket and Roller Wash  
H-WM General purpose Water Miscible Blanket and Roller Wash  
E-WM Economic Water Miscible Blanket and Roller Wash  
MERIT-1 Blanket and Roller Wash - low odour, will not swell rollers  
ABW Automatic Blanket Wash for washing systems  
UV WASH General purpose Blanket and Roller Wash for UV Inks  
UV3 WASH Economic Blanket and Roller Wash for UV Inks  

 Fountain Solutions

PREMIER FOUNT General purpose fount for sheetfed and web applications. Recommended for use at 2%. Fully buffered, works with hard or soft water, includes biocides to clean and protect the water system. Control by conductivity  
PREMIER FOUNT PLUS An alcohol reducing Fount which can assist in reducing alcohol usage, even when running at 2% addition.  
PREMIER WEB FOUNT Developed for high speed web applications  
DIAMOND FOUNT Alcohol replacement Fount for sheetfed and web presses. Includes special water control additives to replace the effect of alcohol (IPA). Recommended to use at 4%.  
ADMIRAL FOUNT Alcohol reduction Fount. Used at between 2 to 4% can assist in substantially reducing alcohol usage on the sheetfed and web presses  
COMMODORE FOUNT Advanced general purpose Fount, for sheetfed and web presses  
AGUA FOUNT Sheetfed Fount for general applications, use at 4% in either hard or soft water areas  
R.T.U. FOUNT Small offset Fount solution for use on either conventional or integrated damping systems  
ISOPROPANOL Top quality lithographic alcohol  
ANTIFOAM This product will swiftly and effectively remove foaming in the damping system should it occur  
REMINERALISER For use with Reverse Osmosis systems, a water hardening additive for addition to the treated water which will normalise the water hardness, reduce corrosion, and aid the ink/water balance on press  
FLUSH System Cleaner, kills microbial and fungal build up in the damping system. Recommended for use in a general maintenance program the concentration of active agents will remove mild to moderate contamination in the system.  
FLUSH TWO If the damping system is severely contaminated, this product contains a powerful blend of biocides for removing even the most stubborn deposits

Plate Cleaners and Treatments

-EL PLATE CLEANER An economic general purpose Plate Cleaner for everyday use  
HD PLATE CLEANER Heavy Duty Plate Cleaner, good for the removal of ink scum and oxidation  
POWA PLATE CLEANER Powerful Plate Cleaner with abrasive additives, a good hard ink & oxidant remover  
PLATE CLEANER / SCRATCH REPAIRER Good Plate Cleaner, repairs and desensitises even the deepest scratches on the plate  
GUM WASH OUT Combined Plate Cleaner and Gum for short term storage  
PURE GUM ARABIC Pure Gum Arabic  
GUM SOLUTION Blended gums for long term plate storage  
PROCESSOR GUM For use in all suitable plate processors  
FIN-GUM Synthetic finishing gum for use in suitable plate processors  
PSR For the best protection against chemicals  
ETCH Plate Etch for the removal of oxidation  

POSITIVE PLATE DEVELOPER

Available as a 1:6 concentrate, in powder sachets, or in ready to use form

Special Application

INK STRIPPER For removal of hard dried ink from all surfaces; a good MEK substitute  
MRW Metering Roller Wash for metal rollers  
RESTORER Rejuvenates the surface of used blankets and rollers to pristine condition  
COLOUR CHANGE PASTE For deep cleaning of rollers, between colour changes  
ROLLER SHAMPOO Apply to rollers for deep cleaning and reconditioning  
BLANKET REPAIR KIT Repairs smashes on blankets in seconds  
DAMPER WASH For manual or automatic cleaning of Damper Covers  
NUMBERING BOX CLEANER Cleans, conditions and lubricates numbering boxes in one easy operation - full instructions with every container  
SILK SCREEN WASH For silk screen users  
PINEKLEEN HAND CLEANER Hand Cleaner, contains Pine derivatives for a cleaning and disinfectant action. Removes and cleans ink, grease and other work related hand soiling.  
ORANGE FLAG HAND CLEANER Similar to PINEKLEEN, but with natural citrus based cleaners  
CALCIUM REMOVER Removes calcium deposits from rollers  

Sundries

HSL INKS A range of inks for offset and flexo printing, Process and basic Pantone Colours  
HSL BLANKETS A range of blankets, converted punched and barred as required, for all printing presses and applications. Also available in various roll widths for Export. We can supply original Reeves Blankets as well as our own brand.  
HSL COATINGS Water and oil based sealers and varnishes to suit most applications  
DAMPER COVERS A range of covers, standard and shrink fitting, in synthetic and natural fibres, for all machines supplied in 25 Metre rolls  
BLANKET SCRUBBERS To help clean and deglaze your blankets  
ANTI OXIDANT Aerosol spray, stops ink drying in the ducts  
SILICONE SPRAY Lubricates and dispels moisture  
ANTI STATIC SPRAY Aerosol spray to eliminate static build up  
PAD ADHESIVE General purpose Padding Adhesive  
NITRILE GLOVES For the best protection against chemicals  
DISPOSABLE. GLOVES Boxes of 100 vinyl gloves, for general disposable use  
PROTECTOR Plate Safe Water Miscible Blanket and Roller Wash  
SPONGES Compressible sponges for general use  
WASH-UP BOTTLES For safer application of solutions  
SYPHON PUMPS For safer handling of liquids  
WYPALLS High quality Lint free wipes for printing  
INK KNIVES Set of 4, magnetic handles, large or small blades  
CUTTING STICKS Range of qualities for most machines  
WASHUP BLADES Available for most machines  
METERS For conductivity and/or pH readings, also Hydrometers  
DELETION PENS Various types available, Positive, Negative, Double ended  
DELETION FLUID For corrections to positive or negative plates  


Weboffset washes

 

 

 

WEB-WASH A conventional water miscible Blanket and Roller Wash  
WEB-KLEEN A conventional non-miscible Blanket and Roller Wash  
NOVOC-2 Zero VOC B lanket and Roller Wash  
SILICON EMULSION Silicon emulsion with antistatic additive for smooth running.